За нас

Фирма „Нота Бене – Шоес“ ЕООД е създадена в град Пещера през 2000г. и е една от водещите български фирми в областта на обувното производство. Продукцията на фирмата отговаря на всички Европейски стандарти за качество.
Инвестициите са насочени към непрекъснато разширяване на дейността и капацитета на производство.
През 2020 г, фирма „Нота Бене – Шоес“ ЕООД разширява дейността си и изгражда производствена линия за трислойни медицински маски за еднократна употреба. Продуктът е със сертификат № CE20082663 от 26.08.2020г., издаден от TQV Certification Services Pvt. Ltd. и отговаря на съответното хармонизирано законодателство на Европейския съюз:
ДИРЕКТИВА 93/42/ЕИО от 14 юни 1993;
СТАНДАРТ EN 14683:2019+AC:2019.

Производствен капацитет
150000
броя за ден
750000
броя за седмица
над 5000
клиенти